Media

A 1-post collection


RSS feed of posts tagged Media

Годината, в която стана известен с поредното ударено дъно

През лятото на тази година Рахал беше назначен за директор на студентската телевизия „Алма Матер“, която през годините е била дом за първите стъпки... »