Пост-истина? Не, пост-доверие

Една от мантрите на последните години е, че живеем в света на пост-истината. Избрана за дума на 2016 от Oxford Dictionaries, post-truth описва ситуация, в която фактите имат по-малко значение, от емоциите и личните вярвания, когато става дума за оформяне на мнения. Като човек, който е рационален до крайност и…