Media

A 2-post collection


RSS feed of posts tagged Media

Пост-истина? Не, пост-доверие

Една от мантрите на последните години е, че живеем в света на пост-истината. Избрана за дума на 2016 от Oxford Dictionaries, post-truth описва ситуация, в която фактите имат по-малко значение, »

Годината, в която стана известен с поредното ударено дъно

През лятото на тази година Рахал беше назначен за директор на студентската телевизия „Алма Матер“, която през годините е била дом за първите стъпки... »